Prāṇāyāma wordt door alle tradities van yoga beschouwd als de grootste tapas (discipline).
T. Krishnamācarya vond dat prāṇāyāma het grootste gewicht moest krijgen in de yogapraktijk voor volwassenen.
Swāmī Rāma zegt : Prāṇāyāma is een van de belangrijkste onderdelen van
yoga. Je zal misschien geen meester worden in prāṇa, maar door de
basistechnieken ervan te beoefenen kan je het verloop van je leven
veranderen. Het is een proces om je innerlijke zelf te isoleren van de
invloeden van wereldse gedachten, en een middel om voeling te krijgen
met je fijnere innerlijke krachten (Sādhana p253).

Wat wordt er geoefend : buikademhaling, middenrifademhaling,
borstademhaling, flankademhaling en volledige ademhaling. Kapālabhāti en
bhastrikā.
De overgang van ademen naar prāṇāyāma. Enkele basistechnieken voor zover de tijd het toelaat.
Zo nodig zal er een tweede practicum georganiseerd worden als vervolg.
Waar : Turnzaal (Wonderwijs) Herentals (zie webstek voor meer details : http://www.sevayoga.be/agenda/)
Wanneer : op 14/04 van 09.00 t/m 12.00 uur. Prijs 30 Euro.
Leraar : Flor Stickens
Inschrijven : stuur een bericht info@sevayoga.be (of telefoneer naar 014 21 09 76).