Bandha’s

Bandha’s zijn klemmen, afsluitingen van de energiestromen (prâna
vâyu’s), om te beletten dat deze het lichaam zouden verlaten en ze
zodoende binnen de grenzen van het lichaam te houden.

Practicum over de bandha’s

Voor de doorsnee yogabeoefenaar zijn de bandha’s of klemmen vooral van belang bij het beoefenen van de prânâyâma’s, alhoewel men ze eveneens kan toepassen in bepaalde âsana’s.

Bandha’s zijn klemmen, afsluitingen van de energiestromen (prâna
vâyu’s), om te beletten dat deze het lichaam zouden verlaten en ze
zodoende binnen de grenzen van het lichaam te houden:

 • De kinklem (jâlandhara bandha) wordt gebruikt om te beletten dat de prâna vâyu het lichaam langs boven verlaat.
 • De basisklem (mûla bandha) wordt gebruikt om te
  vermijden dat de apâna vâyu het lichaam langs onder verlaat. Het kunnen
  lokaliseren van de basischakra (mûlâdhâra) is noodzakelijk om deze
  bandha juist te kunnen plaatsen. (zie practicum over de chakra’s op 26
  maart).
 • De buikklem (uddîyâna bandha) wordt gebruikt om de in
  de romp opgesloten energie in het centrale kanaal (sushumnâ) te dringen
  en haar daarin opwaarts te doen bewegen. Dat is het idee.

In het practicum zullen deze drie voornaamste bandha’s één voor één
aangeleerd en geoefend worden om ze daarna op een gepaste manier te
gebruiken in een prânâyâma en zo mogelijk in mahâmudrâ, de grote
verzegeling, één van de grote technieken van yoga.

Bij het aanleren van de basisklem worden er ook technieken
aangeleerd die nuttig zijn voor het voorkomen en verhelpen van
incontinentie en die de sluitspieren van de uitscheidingsorganen
versterken en hun werking verbeteren.

Zorg voor een losse kledij waarmee je gemakkelijk kan liggen en zitten
en voor de nodige hulpmiddelen om aangenaam en stevig te kunnen zitten.

Lessen m.b.t. bandha’s

De lesgever is Flor Stickens.

Het practicum gaat door op zaterdag 31 maart 2018 in
de turnzaal van de Basisschool (W)onderwijs. De parking is toegankelijk
vanaf de Koppelandstraat tegenover nr. 73, achter het Administratief
Centrum.

Aanvang 09.00 uur, einde 12.00 uur.

Kostprijs : 30 euro.

Inschrijven per e-bericht aan info@sevayoga.be of telefonisch op 014 21 06 76.